Přejít na navigaci

Tradiční thajská masáž

Thajská masáž je součástí tradiční thajské medicíny, která je oficiálně uznávaným systémem zdravotní péče v Thajsku. Bohužel Evropa, resp. západní svět, se zatím staví k thajské masáži či jiným léčebným metodám přicházejícím z Asie skepticky. V lepším případě je označuje jako alternativní typ medicíny.

Na druhé straně thajskou masáž provozuje a vyučuje stále více cvičitelů bez základních lékařských znalostí tradiční thajské medicíny, kteří pracují převážně v cestovním ruchu v lázních. Od roku 1990 počet lékařů a učitelů thajské masáže v Severní Americe a Evropě stále více roste.

Vznik thajské masáže je datován do doby 500 před naším letopočtem, kdy ji začal mezi buddhistickými mnichy, kteří se následně stali nositeli této léčebné metody, šířit Dr. Jivaka. Více informací o počátcích a vývoji thajské masáže si přečtěte v části Historie thajské masáže.

Filosofie thajských masáží

Pokud chcete proniknout do tajů technik thajské masáže, je jistě důležité pochopit i filosofii této léčebné metody. Účelem thajské masáže je uvést tělo, mysl a ducha do stavu rovnováhy a harmonie, které poskytují příležitost pro tzv. samo-uzdravování.

Základním principem thajských masáží, na němž je postavena léčebná část masáží, je práce s energií. Léčebné metody, chcete-li cviky, jsou postaveny na pozitivním ovlivnění toku energetických drah a energetických center v těle tzv. čaker. Stimulováním jednotlivých energetických center se stimulují energetické toky a odstraňují bloky, kudy energie nemůže plynout.

Co si představit pod pojmem thajská masáž?

Thajská masáž se sama o sobě diametrálně liší od vnímání masáže v našich zeměpisných šířkách (myšleno celý západní svět). Thajská masáž se narozdíl od rekondiční masáže, která se soustřeďuje pouze na svaly a měkké tkáně, zaměřuje na celé tělo. Zásadní odlišností thajské masáže od klasické evropské masáže je v oblečení. Terapeut a klient jsou při thajské masáži oblečeni. Je to dáno i tím, že se thajská masáž původně praktikovala v buddhistických chrámech, kde byli mniši zcela zahaleni.

Thajská masáž je souborem technik, při nichž terapeut používá palce, kolena, dlaně, předloktí či nohy a současně zahrnuje houpání, rytmické svalové komprese, strečink a pozice z jógy. Proto se také o thajské masáži hovoří jako o thajské józe.

Thajské masáže se praktikují na tzv. sezení, která mohou trvat i několik hodin. Má-li být thajská masáž účinná, měla by trvat dvě až tři hodiny - to je podle odborníků ideální doba.

Praktický lékař, či terapeut vždy začíná sezení s "Puja", tedy procesem koncentrování a připojení, věnující pozornost Promwihan Sii, tedy čtyřem stavům mysli: milující laskavost, soucit, zástupnou radost a vyrovnanost. Tento akt pomáhá terapeutovi a klientovi vstoupit do stavu meditace s využitím vhodné metody dýchání a toku energie, které vytvoří prázdné nádoby pro příjem energie, uzdravení a pro dosažení osvobození od vnějších vlivů.

Zdroj: Findarticles.com

Čím se liší tradiční thajská masáž od rekondiční masáže?

Rekondiční nebo-li sportovní masáže jsou zaměřeny na okamžitou úlevu. Naproti tomu thajská masáž navodí rovněž pocit úlevy, ale s mnohem delší dobou trvání a při pravidelném opakování dokáže terapeut pomocí thajské masáže příčiny zdravotních potíží odstranit. To je zapříčiněno výše uvedenou prací s energií organismu.

Efektivita thajské masáže spočívá v tom, že protahuje několik desítek svalů a šlach najednou a uvolnění je tak komplexní, zatímco při rekondiční masáži musí masér pracovat v podstatě na každém konkrétním svalu, což mu umožňuje věnovat se poměrně malému množství svalů.

Technika thajských masáží je také postavena na prohýbání, protahování či protlačování bodů, kdy terapeut postupně protlačuje celé pacientovo tělo svými palci, koleny, patou, dlaněmi nebo předloktím. Proti tomu je klasická rekondiční masáž založena na hnětení, tedy diametrálně odlišné technice.

Stlačování daných bodů, tzv. energetických center, na problematických partiích těla se stimuluje tok energie v těle, což způsobuje uvolnění napětí ve svalech a šlachách a přispívá pozitivně k revitalizaci celého těla. Thajská masáž může být i bolestivá, což je příznakem, že klient má vážné akutní či chronické zdravotní problémy.

Metody thajských masáží

Základní metody masáží

Thajské masáže lze rozdělit do dvou základních skupin dle způsobu zaměření - Tradiční thajské masáže a Thajské meridiánové masáže.

Léčebné účinky thajskcýh masáží

Thajská léčebná procedura

Léty ověřená cvičení a techniky činí z thajské masáže vynikající léčebnou metodu, která pozitivně působí na celý organismus člověka.


Thajská masáž

Pivní lázně

Masáže-thajské.eu

Copyright © 2009 - 2024 Thajské masáže | Tvorba www prezentací | Mapa stránek | Partneři | Reklamní prostor